Informácie pre stavebníkov a developerov

Informácie pre stavebníkov a developerov

Tieto stránky sú určené individuálnym stavebníkom, developerom, projektantom, investorom, skrátka všetkým, ktorí pripravujú stavebné pozemky na ďalšiu výstavbu, výstavbu rodinných domov, bytových domov, objektov či komplexov polyfunkcie, obchodných príp. výrobných priestorov.

Vyjadrenie o existencii TKZ

Vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení je podľa § 66 ods. 8 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách povinnou prílohou každej žiadosti o vydanie Územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia k stavbe.

Podanie žiadosti o Vyjadrenie ku existencii TKZ

Podanie žiadosti je možné nasledujúcim spôsobom:

 1. Elektronicky pomocou internetovej aplikácie Žiadosť o vyjadrenie
 2. Poštou zaslaním vyplnenej žiadosti so zakresleným záujmovým územím v katastrálnej mape na poštovú adresu

Cena v € s DPH Priemerný čas vybavenia

Podanie poštou a odber poštou na dobierku 25,00 30 dní

Pre podanie poštou je potrebné:
• vyplniť formulár žiadosti (žiadosti mimo formulára budú vrátené)
• zakresliť záujmové územie v mape (letecká snímka, katastrálna mapa)
Príklad zákresu záujmového územia nájdete tu.

 1. Internetová aplikáciá Žiadosť o vyjadrenie umožňuje:
  • vytvoriť a odoslať žiadosť s vyznačením záujmového územia na mape, ktoré je rozhodujúce pre vydanie vyjadrenia
  • zvoliť si spôsob doručenia vyjadrenia – elektronicky alebo poštou:
   • elektronicky na zadanú emailovú adresu (pri spôsobe odobratia elektronicky je úhrada umožnená zaslaním SMS zo slovenského mobilného telefónneho čísla ktoréhokoľvek operátora)
   • doručením na dobierku na zadanú doručovaciu adresu
  • požiadať o doplnkové dáta pre CAD systémy (DGN formát v súr. systéme S-JTSK)
   Pre uľahčenie vypĺňania elektronickej žiadosti sme pre Vás pripravili detailný textový návod k aplikácii, ktorou je možné podať a zároveň vyzdvihnúť Žiadosť o vyjadrenie k existencii TKZ elektronicky.
   Ak potrebujete pomoc s konkrétnou žiadosťou alebo máte otázku týkajúcu sa vyjadrenia k existencii sietí, vyplňte prosím kontaktný formulár. Prostredníctvom tohto formulára nebudú vybavené požiadavky nasledovného charakteru:
  • žiadosti o prekládku/odstránenie stĺpa alebo vzdušných vedení. Žiadosť je potrebné podať písomne na adresu niektorej z troch podateľní Telekomu
  • žiadosti o vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a zariadení. Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom internetovej aplikácie, prípadne poštou na niektorú z troch podateľní Telekomu
 2. Pre podanie poštou je potrebné:
  • vyplniť formulár žiadosti (žiadosti mimo formulára budú vrátené)
  • zakresliť záujmové územie v mape (letecká snímka, katastrálna mapa)

Príklad zákresu záujmového územia nájdete tu.

Ďalšie služby

Vytýčenie trasy kábla a dozorovanie káblov
V prípade, že vo vyjadrení k existencii TKZ je uvedené stanovisko pre požadované záujmové územie: „dôjde do styku“ so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK), je žiadateľ povinný:

 • požiadať zamestnanca KONFER netu povereného správou sietí uvedeného vo vyjadrení o stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK – vytýčenie sietí
 • Zadať objednávku o vytýčenie polohy SEK prostredníctvom internetovej aplikácie Žiadosť o vytýčenie

Preloženie a demontáž telekomunikačných vedení

V prípade, že požadujete demontáž alebo preloženie existujúceho telekomunikačného vedenia zašlite písomnú žiadosť na poštovú adresu, alebo elektronicky na adresu marketing@telekom.sk

Žiadosť o preloženie a demontáž telekomunikačných vedení musí obsahovať:

 • Kontaktnú osobu
 • Lokalizáciu – kópiu katastrálnej mapy a vyznačeným územím, parcelné čísla

Vaša žiadosť bude spracovaná príslušným pracovníkom a dostanete písomné vyrozumenie.

Odporúčaná predpríprava pre pripojenie domu na fixne úložnú verejnú telekomunikačnú sieť – bez ohľadu na operátora

Odporúčame položiť HDPE rúru o priemere 32mm, čo je klasická vodárenská rúra čiernej farby, ktorú je možné kúpiť bežne v stavebninách vrátane príslušenstva medzi domom a hranicou pozemku. Ukončenie rúry v dome má byť v blízkosti miesta, kde budú sústredené technologické prvky domu najmä elektrická poistková skrinka alebo technologické miesto domu. V blízkosti má byť dostupné vhodné pripojenie na elektrickú sieť ≈230V/50Hz. Ukončenie rúry na hranici pozemku má byť na už prístupnom verejnom priestore napr. za plotom v miestach k najbližšiemu postavenému telekomunikačnému stĺpu. V prípade, ak sa v danej lokalite nenachádzajú telekomunikačné stĺpy, umiestnenie vyústenia rúry mimo pozemok je na vás. Oba konce HDPE rúry musia byť ukončené koncovkou pre zabránenie vnikaniu vody a nečistôt. V rúre je dobré zaviesť zaťahovacie lanko, ktorým sa zavedú telekomunikačné káble – zabezpečuje operátor. Hĺbka uloženia na pozemku vlastníka nie je určená, odporúča sa však klásť ju spolu do jedného výkopu s prípojkou vody, plynu či iných inžinierskych sietí pričom HDPE rúra pre telekomunikačné účely má byť uložená nad ostatnými inžinierskymi sieťami, idealne v hĺbke min. 40cm a max. 100cm.

Dokumenty na stiahnutie

TKZ – Služby a ceny pre vytýčenie trasy kábla a dozorovanie káblov
Žiadosť o vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení
Služby a ceny pre vyjadrovanie sa k existencii telekomunikačných sietí a zariadení platné od 28.4.2015
Optik – súhlas k vybudovaniu vnútorných rozvodov – správca
Optik – súhlas k vybudovaniu vnútorných rozvodov – vlastníci