Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Kompletnú mapu pokrytia našich služieb nájdete na hlavnej stránke

Po vykonaní inštalácie sa platí inštalačný poplatok podľa tarifu a alikvótna čiastka z mesačného poplatku vybraného tarifu.

Inštalácie sa realizujú orientačne do 7 pracovných dní pracovných dní od prijatia objednávky.

Tu funguje jednoduchý vzorec: 1MBps = 8Mbps.

Pomocou verejnej IP adresy sa dokážete z akéhokoľvek miesta na svete dostať do svojej lokálnej siete v domácnosti. Či už si chcete pozrieť kamerový systém, nastaviť kúrenie, pripojiť sa na svoje domáce úložisko a pod.

V prípade záujmu o programovú štruktúru našej televízie sa neváhajte obrátiť na nás priamo či už telefonicky alebo e-mailom a bude Vám zaslaná. Programová ponuka sa môže líšiť vzhľadom na lokalitu.

Je nutné všetky aktívne zariadenia sprístupňujúce internet reštartovať(napájanie antén/modemov, WiFi router, Switch, PC atď.). T.j. vytiahnuť z elektrickej siete na 30 sekúnd a následne zapojiť naspäť.
POZOR!: nikdy nestláčajte tlačidlo RESET na Vašich zariadeniach. Vymažete z nich všetky nastavenia a internet už bez pomoci technika nespojazdníte.
Ak služba ani naďalej nefunguje kontaktujte našu poruchovú linku.

V prípade, že Vám TV vypisuje problém s kódovaním/autorizáciou, pokúste sa televízny box vytiahnuť z elektrickej siete a následne zapojiť naspäť. Pokiaľ máte iba dekódovací modul v televízii, vytiahnite ho z nej a zasuňte naspäť. Je dôležité mať aj správne nastavený čas a dátum v TV. Televíziu reštartujte.
V prípade, že Vám TV vypisuje žiadny alebo slabý signál, preverte si rozvody v domácnosti(pripojenie káblov, rozbočovače atď.).
Ak služba ani naďalej nefunguje kontaktujte našu poruchovú linku.

Vždy sa snažíme závažné poruchy odstraňovať v čo najkratšom možnom termíne. V prípade problémov, ktoré nie sú na našej sieti, ale u zákazníka, výjazdy sú v drvivej väčšine realizované v ten deň, alebo ďalší pracovný deň. Uprednostnení sú zákazníci s platenou technickou podporou "SLA".

Aby sme správne vedeli spárovať úhradu s Vašou klientskou kartou sú nevyhnutné 3 položky: číslo účtu(nájde na zmluve a faktúre), variabilný symbol klienta(číslo zmluvy) a presná výška poplatku.

Samotný prevod cez niektoré banky môže trvať až 2 dni. Následné spárovanie do nášho systému z výpisu prebieha nasledovný deň ráno. Znovuobnovenie služieb môže trvať od 1 do 3 pracovných dní odo dňa vykonania Vašej úhrady.

V prípade záujmu o prepis majiteľa prípojky je nutné doručiť na firmu(mailom, poštou alebo osobne) kópiu občianskeho preukazu pôvodného majiteľa s jeho súhlasom na prevod, ako aj občiansky preukaz nového záujemcu o službu. Následne sa vystavia zmluvy na podpis. Zmluva je prepísaná na nového majiteľa až po doručení podpísanej kópie zmluvy naspäť na firmu.

Zmluvy sú realizované na dobu neurčitú s viazanosťou uvedenou na zmluve. Po uplynutí viazanosti zmluva pokračuje naďalej. Službu je už ale možné upravovať.

V prípade záujmu o zrušenie služby je nutné nám doručiť písomnú výpoveď(osobne/poštou). Následne na pripojení plynie mesačná výpovedná lehota (ak zmluva nestanovuje inak). Po uplynutí výpovednej lehoty má klient 30 dní na vrátenie prenajatých zariadení.