Doplnkový cenník

Doplnkové služby

Upomienka za oneskorenú platbu
4 €
Znovupripojenie po omeškaní platby
19,99 €
Verejná statická IPv4 adresa
3,49 €
mesačne
Expresná inštalácia služby (do 24 h)
9,90 €
príplatok k inštalačnému poplatku
Platený/neoprávnený výjazd technika
19,90 €
za každú načatú hodinu
Lustrácia zmlúv a dokladov v archíve
20 €
Prechod z vyššieho balíka na nižší
19,99 €
Preloženie / presťahovanie prípojky
19,90 €
Demontáž zariadení po ukončení zmluvného vzťahu na žiadosť zákazníka
35 €
Switch 5 Port 100Mb/s
20 €
Switch 8 Port 100Mb/s
30 €
Kábel FTP Cat. 5E
0,45€
m
Aktivácia režimu spiacej linky (dočasné pozast. služby max. 3 mes / rok)
1,20 €
mes
Konektor RJ - 45
0,35 €
Konzola 20cm
19,90 €
POE napájací adaptér 24V
10 €
Pokuta v prípade nevrátenia internetovej účastníckej antény do 30 dní po ukončení služby
100 €
Poplatok za poškodenú internetovú účastnícku anténu
100 €
Upomienka za oneskorenú platbu
4 €
Znovupripojenie po omeškaní platby
19,90 €
Platený/neoprávnený výjazd technika
19,90 €
za každú načatú hodinu
Preloženie prípojky
19,90 €
Koaxiálny kábel 75 Ohm
0,625 €
m
Kompresný vodotesný F konektor s inšt.
0,5 €
ks
Napájací injektor pre LNB 12-18V
15 €
Konzola 20cm
15 €
Zosilovač DVB-C HD ready + 20dB zos.
38 €
Rozbočovač 2-tý s F kon.
7 €
Rozbočovač 3-tý s F kon.
10 €
Pokuta v prípade nevrátenia CAM Modulu do 30 dní po ukončení služby
75 €
Pokuta v prípade nevrátenia Smart Karty do 30 dní po ukončení služby
50 €
Pokuta v prípade nevrátenia Set top Boxu do 30 dní po ukončení služby
120 €
Pokuta v prípade nevrátenia káblového modemu do 30 dní po ukončení služby
100 €
Pokuta v prípade nevrátenia televíznej účastníckej antény do 30 dní po ukončení služby (MMDS/MVDS)
50 €
Ovládač k Set top boxu
15 €
Lustrácia zmlúv a dokladov v archíve
20 €
Oficiálne rozbočenie TV prípojky
29,90 €
Demontáž zariadení po ukončení zmluvného vzťahu
35 €
Platený/neoprávnený výjazd technika
19,90 €
za každú začatú hodinu
Preloženie prípojky
19,90 €
Doprava
0,35 €
km

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Stiahnuť cenník